บัญชีแนบท้ายประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน รับรองหลักสูตรและสถาบันฯ(PROTECT เรื่อง การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสาธารณสุขจากสถาบันการศึกษา อ่านต่อ 24 สิงหาคม 2558 ประกาศ ระเบียบสภาการสธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการรับสมัครสมาชิกและค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก อ่านต่อ 24 สิงหาคม 2558 ระกาศสภาการสาธารสุขชุมชน เรื่องการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพการสาธารณสุขจากสถาบันการศึกษา เพื่อการสมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน อ่านต่อ 24 สิงหาคม 2558
ม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยไหน หรือสังคมใด คำว่า "อัจฉริยะ" สามารถดึงดูดความสนใจจากเหล่าบรรดานักอ่านได้ดี ทำให้มีหนังสือมากมาย นำเสนอเกี่ยวกับความเป็นอัจฉริยะ แต่สิ่งที่ทำให้ "The Five Faces of Genious " เขียนโดย ANNETTE MOSER-WELLMAN เหนือกว่าเล่มอื่น ๆ ก็คือ ม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยไหน หรือสังคมใด คำว่า "อัจฉริยะ" สามารถดึงดูดความสนใจจากเหล่าบรรดานักอ่านได้ดี ทำให้มีหนังสือมากมาย นำเสนอเกี่ยวกับความเป็นอัจฉริยะ แต่สิ่งที่ทำให้ "The Five Faces of Genious " เขียนโดย ANNETTE MOSER-WELLMAN เหนือกว่าเล่มอื่น ๆ ก็คือ อ่านต่อ 29 มิถุนายน 2558 วิวัฒนาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย อ่านต่อ 24 มิถุนายน 2558 ประวัติสาธารณสุขไทย สถาบันแรกซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน อ่านต่อ 24 มิถุนายน 2558

บล๊อค


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง